تماس با پشتیبانی

برای مطالعه مطالب آموزشی به آدرس Melec.ir مراجعه کنید.

سوالات عمومی و تخصصی :

لطفا سوالاتی که جنبه عمومی دارد و به وبسایت و محصولات وبسایت و پشتیبانی سایت ربطی ندارد را در انجمن الکترونیک  بپرسید. مثلا سوال تخصصی ، مشاوره تحصیلی و پروژه ای ، درخواست یک آموزش خاص و…

انجمن پرسش و پاسخ 

بنظر ما بهتره سوالتون را اینجا بپرسید تا در آینده کاربران دیگر نیز استفاده کنند.

ورود به انجمن جهت پرسش و پاسخ