درباره ما

درباره ما

میکرو دیزاینر الکترونیک (Melec.ir) وبسایتی برای انتشار مطالب آموزشی برق و الکترونیک می باشد. و نهایت سعی ما تهیه آموزش های مفید و انتشار رایگان آن ها در وبسایت می باشد. وبسایت میکرودیزاینر الکترونیک تمام تلاش خود را میکند تا تمامی مطالب منتشر شده در سایت رایگان باشد.

برای مطالعه مطالب آموزشی به آدرس Melec.ir مراجعه کنید.